Polityka Prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Twoich danych osobowych jest:
  Monika Podolska-Serekul. Widok 6858-560 Jelenia Góra NIP: 6112567382, email: kontakt@monikaserek.com
 2. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale ich podanie jest warunkiem wysyłania
  przeze mnie newslettera na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Twoje dane osobowe (tj. adres e-mail, imię i nr IP) będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie
  w celu:
 • świadczenia usługi „Newsletter” na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na
  przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • marketingu bezpośredniego usług własnych (np. informacji o moich kursach) na
  podstawie mojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
  W dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych
  osobowych.
  Cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych jest równoznaczne z rezygnacją z usługi
  „Newsletter”. Zrezygnować z usługi „Newsletter” możesz w każdej chwili. Wystarczy, że
  klikniesz przycisk „tutaj możesz się wypisać”, który znajduje się na dole każdej otrzymanej
  przeze mnie wiadomości. Możesz też napisać do mnie wiadomość na adres:
  kontakt@monikaserek.com.
  Cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych osobowych nie ma
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed
  jej cofnięciem.
  Rezygnacja z newslettera jest równoznaczna z cofnięciem wszelkich udzielonych zgód i będzie
  skutkować usunięciem Twoich danych z listy dystrybucyjnej newslettera.
 2. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na
  przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu świadczenia usługi „Newsletter” lub
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu
  bezpośredniego.
 3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami Twoich danych osobowych będą dostawcy oprogramowania do wysyłki
  newsletterów.
  Obecnie dostawcą oprogramowania do wysyłki mojego newlettera jest MailerLite
 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG
  W celu wysyłki newslettera Twoje dane osobowe będą przekazywane do Litwy, gdzie znajdują
  się serwery MailerLite
  MailerLite, którego dostawcą jest UAB „MailerLite” z siedzibą w Wilnie, Litwa, z którym to
  Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych
  przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach znajdujących się na Litwie. Podmiot ten
  gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.
 5. TWOJE PRAWA
  Na podstawie RODO masz prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia
  zapomnianym” (art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21
  RODO), w tym wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów
  marketingu bezpośredniego;
 • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).
  Swoje żądania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celu świadczenia
  usługi „Newsletter” możesz zgłaszać na adres e-mail: kontakt@monikaserek.com
 1. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
  Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo do
  złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego
  zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/ 134/233

Copyright © 2021 Monika Podolska-SerekRegulamin i Polityka prywatności